Kategoria: Usługi

Przeglądy okresowe

Rzeczoznawca Budowlany PZITB upr. nr 2448 z 09.05.95 r. Firma EXPERT ma bogate doświadczenie związane z ogólnie pojętym rynkiem budowlanym. Przeprowadzamy przeglądy okresowe roczne i pięcioletnie budynków i budowli, jak również sporządzamy opinie i ekspertyzy (w tym ekspertyzy związane ze

Tagi: ,

Geodezja prawna

Usługi geodezyjne Firma EXPERT świadczy usługi geodezyjne w Gliwicach oraz okolicach w pełnym zakresie: – mapy do celów projektowych – pomiary realizacyjne (tyczenie budynków, podziały nieruchomości, itd.) – pomiary odkształceń obiektów i urządzeń – pomiary robót ziemnych Firma dokonuje pomiarów

Tagi: , ,

Projektowanie architektoniczno-budowlane

Firma EXPERT może poszczycić się szerokim zakresem uprawnień, w tym: Uprawnienia budowlane do projektowania w branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr 212/84 Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlano- montażowych bez ograniczeń nr 604/94

Tagi: ,

Doradztwo techniczno-prawne rynku nieruchomości

Firma EXPERT może poszczycić się długoletnią praktyką w zakresie projektowania, wycen nieruchomości i nadzoru budowlanego. Z tego też względu oferujemy naszym klientom profesjonalne usługi doradcze związane m.in. z: rozwiązywaniem problemów technicznych nieruchomości porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości przygotowaniem dokumentów oraz reprezentowaniem

Tagi:

Opinie i ekspertyzy budowlane

Opinie i ekspertyzy budowlane

Tagi: ,

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Tagi: ,

Mienie zabużańskie

Mapa - mienie zabużańskie pozostawione po II wojnie światowej

W ostatnich latach firma EXPERT zdobyła szerokie doświadczenie w sporządzaniu wycen mienia pozostawionego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku poza obecnymi granicami Państwa Polskiego, czyli na obszarach województw: lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego, białostockiego oraz wileńskiego II

Tagi:

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw

Tagi:

Wycena lasów

Wycena lasów

Tagi:

Wycena zabytków

Wycena zabytków

Tagi:
Top