Projektowanie architektoniczno-budowlane

Firma EXPERT może poszczycić się szerokim zakresem uprawnień, w tym:
  • Uprawnienia budowlane do projektowania w branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr 212/84
  • Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlano- montażowych bez ograniczeń nr 604/94