Usługi

Podstawowy zakres działalności firmy Expert:

  • Wycena nieruchomości
  • Wycena mienia zabużańskiego
  • Wyceny lasów
  • Rzeczoznawstwo budowlane
  • Praktyki zawodowe i szkolenia
  • Projektowanie i kosztorysowanie w budownictwie
  • Nadzory budowlane
  • Usługi geodezyjne
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • Audyt energetyczny

Więcej informacji o konkretnej usłudze po wybraniu jej z menu.