Doradztwo techniczno-prawne rynku nieruchomości

Firma EXPERT może poszczycić się długoletnią praktyką w zakresie projektowania, wycen nieruchomości i nadzoru budowlanego.
Z tego też względu oferujemy naszym klientom profesjonalne usługi doradcze związane m.in. z:
  • rozwiązywaniem problemów technicznych nieruchomości
  • porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości
  • przygotowaniem dokumentów oraz reprezentowaniem strony w związku z roszczeniem odszkodowawczym
  • wyborem optymalnych rozwiązań modernizacyjnych i remontowych
  • sposobami zwiększenia wartości nieruchomości z zastosowaniem racjonalnych rozwiązań budowlanych i prawnych

Jesteśmy dumni z faktu owocnej współpracy z firmami międzynarodowymi i krajowymi, instytucjami oraz inwestorami indiwidualnymi. Możemy poszczycić się referencjami w tym zakresie.