O firmie

O nas

Firma EXPERT Usługi Projektowe i Wycena Nieruchomości działa na rynku nieruchomości od 1991 roku. Firma prowadzona jest jako działalność gospodarcza przez mgr inż. Danutę Jezienicką.
Podstawowy zakres działalności:

 • Wycena nieruchomości
 • Wycena mienia zabużańskiego
 • Wyceny lasów
 • Rzeczoznawstwo budowlane
 • Praktyki zawodowe i szkolenia
 • Projektowanie i kosztorysowanie w budownictwie
 • Nadzory budowlane
 • Usługi geodezyjne
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Audyt energetyczny

Zespół

Zdjęcie (photo) mgr inż. Danuta Jezienicka

mgr inż. Danuta Jezienicka

Kwalifikacje zawodowe mgr inż. Danuty Jezienickiej:

 • Licencjowany Rzeczoznawca Majątkowy, uprawnienia Nr 2540 z 27.06.97
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami – licencja nr 1982
  z 30.08.2001 r
 • Rzeczoznawca Budowlany PZITB upr. nr 2448 z 09.05.95 r.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania w branży konstrukcyjno
  – budowlanej bez ograniczeń nr 212/84
 •  Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlano- montażowych bez ograniczeń nr 604/94
 • Certyfikat Mediatora przy Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych
Zdjęcie (photo) mgr inż. arch. Ewa Jezienicka

mgr inż. arch. Ewa Jezienicka

Kwalifikacje zawodowe mgr inż. arch. Ewy Jezienickiej

 • Ukończone studia zawodowe z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego
 • Ukończone studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Slaskiej
 • Laureatka wielu konkursów m.in. zdobywczyni głównej nagrody w konkursie o doroczne nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich za magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2012 roku i in.
mgr inż. Zbigniew Jezienicki

mgr inż. Zbigniew Jezienicki

Kwalifikacje zawodowe mgr inż. Zbigniew Jezienicki

 • Ukończone studia magisterskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Slaskiej
 • Uprawnienia geodezyjne kat. 1
 • Geodeta z 25-letnim doświadczeniem obejmującym m.in. pomiary urządzeń podziemnych sieci telekomunikacyjnej w Powiecie Gliwickim, inwentaryzacja urządzeń podziemnych i zieleni w zespole pałacowym w Pławniowicach, kierowanie wykonaniem mapy zasadniczej wraz z osnową poziomą i wysokościową dla wsi Pławniowice, Bojszów i Równo, pomiary i inwentaryzacje sieci wodociągowej, pomiary i scalenia…

Historia

Danuta Jezienicka to absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury  Politechniki Śląskiej w Gliwicach . W latach 1978–1996 projektant obiektów hutniczych i cywilnych w kraju oraz zagranicą; w latach 1992-1996 członek Rady Nadzorczej Firmy Biprohut Sp. z o. o. Od 2015 roku członek Rady Nadzorczej PI Biprohut Sp. z o. o. Grupa Kapitałowa Mostostal S.A.

W 1991 roku otwiera działalność gospodarczą jako EXPERT – Usługi Projektowe i Wycena Nieruchomości. EXPERT to firma inżyniersko – doradcza o szerokim zakresie działalności w branży nieruchomości, współpracująca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

W działalności firmy wyodrębniły się zakresy:

 • Pierwszy zakres od 1991 do 1995 roku – podstawowa działalność to kompleksowe opracowania projektowe dla budownictwa lekkiego i cywilnego, nadzory budowlane, rozliczenia inwestycji, usługi geodezyjne, wycena nieruchomości i obrót.
 • Drugi zakres od 1995 roku – podstawowa działalność to wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, rzeczoznawstwo budowlane, opracowania projektowe dla budownictwa lekkiego, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi geodezyjne w zakresie podziałów i pomiarów geodezyjnych, doradztwo w obszarze prawnym i technicznym na rynku nieruchomości.Pośrednictwo e sprzedazy nieruchomości.
 • Trzeci zakres – mediator przy Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych oraz Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Gliwicach

Ponadto mgr inż. Danuty Jezienicka od 1999 roku prowadziła wykłady z zakrsu szacowania nieruchomości na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Rolniczo – Techniczną w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Politechnikę Wrocławską we Wrocławiu, Politechnikę Śląską w Gliwicach, SGH w Warszawie oraz warsztaty zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości /zakres 15-tu operatów do egzaminu państwowego/ organizowane przez uczelnie jw. oraz Krakowską Szkołę Finansów w Krakowie.

Od 2005 roku prowadzi praktyki i warsztaty z zakresu szacowania nieruchomości przygotowujące do egzaminu państwowego w Gliwicach, Wrocławiu i Warszawie.

Obecnie zapraszamy na XI i XII edycję praktyk.

Współpraca

Firma realizuje duże zadania w zespole, we współpracy z rzeczoznawcami i osobami uprawnionymi:

 • Mgr inż. Zbigniew Jezienicki – Geodeta uprawniony
 • Mgr inż. Henryk Michnik – Rzeczoznawca Majątkowy i Budowlany w branży kosztorysowania i rozliczeń inwestycji
 • Mgr inż. Maciej Wolski – Rzeczoznawca Majątkowy i Budowlany, Biegły Sądowy z zakresu budownictwa
 • Mgr Ewa Gendek – ekonomista, Rzeczoznawca Majątkowy
 • Mgr Łukasz Kaluska – ekonomista, Rzeczoznawca Majątkowy
 • Mgr inż. Wojciech Pastwa – Rzeczoznawca Majątkowy; Biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości; Audytor energetyczny, uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
Top