Materiały dla praktykantów

Strona zawiera materiały dla uczestników praktyk zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości. Aby zobaczyć pełną treść należy się zalogować na konto praktykanta.

Operaty:

Operat 2 – Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowej przeznaczonej na cele mieszkalne. Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej.

You must be logged in to view the hidden contents.

Operat 5 – Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości. Podejście dochodowe, technika kapitalizacji prostej.

You must be logged in to view the hidden contents.

Operat 12 – Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej. Podejście mieszane, metoda
kosztów likwidacji

You must be logged in to view the hidden contents.

Materiały na warsztaty z wyceny lasów:
Zarządzenie nr 24 z 30 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 25 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 12 marca 2003 r. (znak: OI-021-05-6/2003) w sprawie sporządzania szacunków brakarskich (OM-906-1-112/09)

Zarządzenie nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich (ZD.7600.4.2015)

Operat 11 Las podejście mieszane – metoda wskaźników szacunkowych gruntów

You must be logged in to view the hidden contents.

Lasy, szacunek brakarski – materiały pomocnicze do warsztatów

You must be logged in to view the hidden contents.
Top